TEKST | TEXT

BOEKEN

Thuis, Verhalen over heimwee en reislust (Atlas 2008)
Chinese aarde, Hoe Lente onze dochter werd (Mets en Schilt 2005)
In de hemel krijg je fruit, berichten uit Iran (Mets en Schilt 2001)
Berichten van de overkant, verhalen van vrouwen uit Oost-Europa (IPP 1997)
Het geheim van mevrouw Li, portretten van Chinese vrouwen (Ravijn 1995)

In opdracht
Anders kijken naar Talent (Politietop Divers 2010)
Dans tussen macht en marge (VON 2008)
Iran, met Sharog Heshmat Manesh (KIT 2007)
Bemoeien werkt, met Jos van der Lans en Marc Räkers (De Balie 2003)
Vakwerk! Ondernemende vrouwen in Amsterdam (Stichting Vakvrouw 1999)

BLOGS, COLUMNS

2015- 2016 TEDx Amsterdam blogs on #BigQuestions
2015-2016 Ministerie van Binnenlandse Zaken Doe Democratie over burgerinitiatief en sociaal ondernemerschap
2014 Stadsgruis en Sterrenstof, over conflict en community in Pioniers in de Stad (Lokale Lente)
2013 Het hart is een wonder, over generatieproject Why I Love You in Compassie (Mozeshuis)
2012 Hoofdstuk over gezinsvoogden met Douwe van den Berg in Gezagsdragers (Boom Uitgevers)
2009 De armen zelf wordt niets gevraagd, over ontwikkelingssamenwerking met Arnob Chakrabarty in NRC en in Heilige Huisjes (Ministerie Buitenlandse Zaken)
2009 De achterkant van de Bazaar in Te Gast in Iran (KIT)

REPORTAGES, ARTIKELEN

1988-2016 honderden artikelen voor print en digitale media, waaronder De Groene Amsterdammer, Opzij, Trouw, NRC, MUG, Shahrzad News, RNW, De Wereld Morgen, Kosmopolis Den Haag en Rotterdam, De Vrolijkheid, Adoptietijdschrift, InZet Magazine, HN, Wereldjournalisten en vaktijdschriften over o.a. China, Iran, adoptie, Bangladesh, ontwikkelingssamenwerking, diversiteit, migratie, volkshuisvesting, emancipatie en het roodkapjecomplex 2011 Research voor Water Children een documentaire van Aliona van der Horst 2010 co-auteur scenario documentaire Daughters of Malakeh van Jet Homoet en Sharog Heshmath Manesh 2005-2010 artikelen en visieontwikkeling voor Wereldjournalisten en On File, vereniging voor gevluchte journalisten en schrijvers On File

BROCHURES EN VAKKRANTEN

Opdrachtgevers (selectie)
Amsterdams Steunpunt Wonen- ASKV – De Balie/onzeWereld– Blankenberg stichting – Gemeente Amsterdam – Gemeente Enschede- Gemeente Rotterdam – Huurgenoot- Laagland Advies
– Ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken – Projectbureau Multiculturalisatie Emancipatie – Platform Mensenrechten Beijing – Politietop Divers – Steunpunt Wonen Rotterdam – Stichting Vakvrouw – TransAct – Verenigde Naties

Onderwerpen (selectie)
Community Art – Diversiteit – Migratie -Volkshuisvesting – Kunst – Buurtbeheer- Ontwikkelingssamenwerking – Ondernemerschap – Mensenrechten – Adoptie